Voorwaarden

Taxi, vervoer voertuig met chauffeur en reserveringen 

U kunt uw vervoer op voorhand reserveren door per Telefoon,  SMS of Email.
We zorgen dat de juiste wagen naar U word gestuurt om u van en naar uw bestemming te brengen.

Wachttijd
Is de Taxi een bepaalde tijd besteld dan is er 15 minuten wachttijd ingecalculeerd in de rit prijs,  moet de Chauffeur langer wachten dan word wachtgeld gevraagt á 35 euro per uur of een gedeelte daarvan.

Betaalmodaliteiten
Zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst dienen alle uitgevoerde ritten te worden betaald.  U kunt gebruik maken van Bancontact – Visa – Mastercard, PayPal, PConiq of cash. Het niet betalen van een taxirit staat gelijk met diefstal en zal gerechtelijk vervolgd worden. 

Taxi en wetgeving
Vervoer per taxi is streng gereglementeerd voor zowel chauffeurs alsook de reizigers.

We kunnen niet streng genoeg zijn als het over uw veiligheid en die van onze chauffeurs gaat.
Hoffelijkheid, gedienstigheid en minzaam omgaan met klanten vinden we belangrijk.
Maar onze chauffeurs mogen de wettelijke richtlijnen toepassen van zodra hun veiligheid mogelijks in gevaar komt. 

De wetgeving voorziet een aantal maatregelen: 
POLITIEMAATREGELEN VOOR DE REIZIGERS. Artikel 18 : Het is de reizigers verboden :

1° te roken in het voertuig of alcohol te nuttigen.
2° in het voertuig te stappen als het reglementair aantal beschikbare plaatsen bezet is,
3° zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden,uitgezonderd met geleidehonden voor blinden,
4° gevaarlijke voorwerpen of collis in het voertuig te plaatsen, die wegens hun omvang, aard of geur iemand kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken.
5° in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte          
6° zich uit het voertuig te buigen enof ramen, deuren te openen tijdens het rijden, de Radio en Taxameter te bedienen
7° het voertuig te bevuilen of te beschadigen.
8° om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen.
 
Uitgaan en het bevuilen van de Taxi.
We zijn Uw Bob om U veilig thuis tebrengen,  echter het kan voorkomen dat U plots onwel word en U het voertuig bevuilt,  hiervoor moeten we de passagier schoonmaakkosten in rekening brengen van max á 250 euro afhankelijk hoeveel de auto is vervuilt. Passagiers staan er vaak niet bij stil dat als het voertuig word bevuilt welke extra kosten het bedrijf moet maken om de auto weer spic en span tekrijgen.  In deze kosten zitten ook gemiste inkomsten in verwerkt, de auto is n.m vaak niet meer inzetbaar na de bevuiling en ten tijde van de chemische schoonmaak.  Taxi Kébee zal U de rekening toesturen en kunt U deze kosten verhalen op Uw BA verzekering indien U deze heeft uiteraard.

Annuleringen
Heeft U gereserveerd ofwel een Taxi ontboden en Annuleert U een rit op dezelfde dag ?
Annuleerd U binnen de 24 uur of een No-show dan zijn wij gerechtigd de volledige ritprijs aan U door te berekenen met een minium van 25 euro.